Zwroty i Reklamacje

Strona główna » Zwroty i Reklamacje
W trosce o środowisko naturalne, zwrotu lub reklamacji Produktu można dokonać jedynie poprzez formularz elektroniczny. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami lub naszym Regulaminem celem sprawdzenia czy Twój Produkt podlega zwrotowi lub reklamacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zwrot Towaru i anulowanie transakcji

 1. Kupujący, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypełniając internetowy formularz zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@blinko.pl
 2. Paczka ze zwracanym Towarem powinna zostać wysłana na adres Sklepu Blinko Adrian Rzepa, Chorzemin 90B, 64-200 Wolsztyn niezwłocznie po wypełnieniu formularza zwrotu. Termin 14 dni kalendarzowych jest łącznym czasem zarówno na wypełnienie formularza zwrotu, jak i nadanie przesyłki. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Zwracany Towar nie może nosić oznak użytkowania, musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 4. Po otrzymaniu przesyłki oraz zatwierdzeniu kompletności i braku uszkodzeń Towaru przez Sklep, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego Towaru pomniejszona o koszty przesyłki. Koszty dostawy oraz zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Klient.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub na rachunek wskazany w internetowym formularzu zwrotu.

Reklamacja Towaru

 1. Kupujący, zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, ma prawo do reklamacji.
 2. Reklamację produktu zakupionego w sklepie internetowym można zgłosić wypełniając internetowy formularz reklamacji. W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@blinko.pl.
 3. Po przyjęciu elektronicznego zgłoszenia reklamacyjnego, Kupujący otrzyma wiadomość z instrukcją dalszego postępowania na podany przez siebie adres e-mail.
 4. Reklamowany produkt należy wysłać na swój koszt w dowolny sposób – kurierem lub pocztą na adres Sklepu: Blinko Adrian Rzepa, Chorzemin 90B, 64-200 Wolsztyn. Produkt powinien być zwrócony w opakowaniu od producenta. Jeśli nie jest to możliwe, należy tak zabezpieczyć przesyłkę zwrotną, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, w terminie 14 dni roboczych, Kupujący na adres email otrzyma dokumentację z wynikiem ekspertyzy serwisowej.
 6. W wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Klient ma prawo:
  – Złożyć oświadczenie o obniżenie ceny Towaru
  – Żądać usunięcia wady
  – Żądać wymiany Towaru na wolny od wad
  – Przy wadze istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.